Молодь за краще майбутнє

Національне законодавство

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України до 2030 року"

Розпорядження КМУ "Про продовження реалізації пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин"

Постанова ВРУ "Про прийняття за основу проекту Закону України про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази"

Наказ Міністерства екології і природних ресурсів України "Про затвердження Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять"

Постанова КМУ "Про внесення змін до Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар"

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар"

Протокол про боротьбу з підкисленням, евтрофікацією та приземним озоном до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979 року

Постанова КМУ "Про Програму припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнуючих речовин"