Молодь за краще майбутнє

Напрямки діяльності

Основні напрями діяльності:

 • просуванню Цілей сталого розвитку та дружнього до довкілля стилю життя;
 • неформальна та громадянська освіта молоді, залучення її до суспільного та громадського життя;
 • сприяння самовизначенню, самореалізації та соціалізації молоді, підтримка молодіжних ініціатив;
 • представлення і захист інтересів  молоді у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування;
 • сприяння професійній орієнтації, волонтерській діяльності та працевлаштуванню молоді;
 • організація і проведення освітніх та культурних заходів: круглих столів, лекцій, тренінгів, конференцій, форумів, майстер-класів та інших;
 • організація змістовного дозвілля молоді;
 • національно-патріотичне виховання молоді, популяризація здорового способу життя;
 • впровадження європейських і демократичних цінностей;
 • налагодження контактів та співпраці, обмін інформацією, надання і отримання підтримки від членів  молодіжних громадських  організації та інших громадських організацій для успішного виконання спільних цілей та завдань;
 • підтримка прямих міжнародних  контрактів та зв’язків, що відповідають нашій діяльності та не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України;
 • розповсюдження  інформації та пропаганда  своїх ідей та цілей, в тому числі через засоби масової інформації.